Brede School samenwerking

Sociaal
15 maart 2022

Brede School De Klimroos is de spil in het verbinden van verschillende mensen en groepen binnen de brede school en in de wijk.

In Brede School De Klimroos verbinden obs De Klimroos, Peutercentrum Parkwijck van Kind&Co Ludens, DOCK en Partou zich met elkaar. Door samen te werken aan gemeenschapsvorming versterken wij ons pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen van 0 – 12 jaar in hun ontwikkeling ondersteund worden.

Dit doen wij mede door:

-         het aanbieden en organiseren van activiteiten, in samenwerking met verschillende (wijk-) partners.

Hierbij kan gedacht worden aan themaochtenden, Ouder/Kindactiviteit, bezoek leerlingen aan Buurtcentrum voor ontmoeting met oudere wijkbewoners.

-         een gevarieerd activiteitenaanbod, onder en na schooltijd, waarmee kinderen de kans krijgen hun talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Dit kunnen activiteiten als de Leesclub, Judo, Avonturenclub of Muziek & Dans zijn.

Wilt u meer weten over Brede School De Klimroos? Kijk op de website:

W: https://bredeschoolutrecht.nl/klimroos/

Of neem contact op met de brede schoolcoördinator Hester Bruinsma via:

E info@bredeschooldeklimroos.nl

M 06 40 180 192  

Wie

Kinderen

Contact

Marilou Jens
Contactpersoon

Neem contact op met Marilou:

-2